W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego podpisał rozporządzenie w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

12.09.2019

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego w dniu 10 września 2019 roku podpisał rozporządzenie w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem będzie organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu, a jej zadaniem będzie m.in. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia oraz inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Polsce.

Rada ma liczyć nie mniej niż 20 i nie więcej niż 35 osób. W skład Rady wejdą przedstawiciele Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego, jak również jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad gmin oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Członkostwo w Radzie będzie kadencyjne – kadencja Rady ma trwać 2 lata.

Postulat utworzenia instytucji, w której ramach przedstawiciele młodych Polaków mogliby wejść w dialog z przedstawicielami władz publicznych, pojawił się w programie „Wizja dla młodego pokolenia”, który w 2015 r. koalicja młodzieżowych organizacji pozarządowych przekazała czołowym przedstawicielom życia publicznego. Prezydent Andrzej Duda podpisał 4 sierpnia 2019 r. nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zakładającą powołanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Rozporządzenie reguluje tryb powoływania członków Rady, organizację i tryb jej działania oraz zasady uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie niereprezentowanych w Radzie.

Rozporządzenie zostało opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 12 września 2019 r., co oznacza, że zgodnie z zapisem §19 wchodzi ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. 13 września 2019 r.

Materiały

Raport-z-konsultacji​_RDzMP
Raport-z-konsultacji​_RDzMP.pdf 0.07MB