W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konkurs na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ

01.04.2021

Decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego oraz Ministra Spraw Zagranicznych Zbigniewa Rau, MSZ kontynuuje współpracę z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem, której celem jest wspólne wyłonienie przedstawiciela polskiej młodzieży na forum Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

logo Rady

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem przy współpracy z MSZ ogłasza konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 76. Sesję ZO ONZ”. Jego celem jest wyłonienie osoby, która w charakterze Młodzieżowego Delegata RP weźmie udział w 76. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur osoby będące obywatelami polskimi, urodzone pomiędzy 1 stycznia 1996 roku a 1 sierpnia 2003 roku, niekarane, korzystające z pełni praw publicznych, posługujące się biegle językiem polskim, a w stopniu umożliwiającym pracę w środowisku międzynarodowym także językiem angielskim, którego znajomość będzie sprawdzana podczas konkursu.

Formularz należy przesłać do dnia 18 kwietnia 2021 r. na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2021” lub złożyć na dziennik podawczy al. J. Ch. Szucha 14. Liczy się data wpływu zgłoszenia, nie data nadania. Formularze przesłane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Na proces wyboru Młodzieżowego Delegata składają się 3 etapy:

Etap pierwszy – zgłoszenie przez formularz dostępny na stronie pozytek.gov.pl, po wydrukowaniu i wypełnieniu przesłany pocztą tradycyjną, na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub złożony na dziennik podawczy KPRM z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2021”.

Formularz składa się z czterech części, w których kandydat opisuje swoje wykształcenie, doświadczenie, motywację oraz załącza krótki esej na jeden z podanych tematów. Komisja konkursowa wybierze maksymalnie 12 kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w etapie drugim - rozmowie kwalifikacyjnej w Warszawie lub w formule zdalnej. Informacja o kwalifikacji zostanie wybranym kandydatom przesłana za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

Etap drugi - rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielami organizacji młodzieżowych i partnerów programu, Komisja Konkursowa wybierze trzech kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w etapie trzecim.

Etap trzeci - kwalifikacja kandydata bądź kandydatów przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

Więcej informacji na temat konkursu „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ” w Regulaminie.

Materiały

Klauzula RODO
Klauzula​_RODO.docx 0.01MB
Formularz zgłoszeniowy kandydata na Młodzieżowego Delegata RP
Formularz​_zgłoszeniowy​_kandydata​_na​_Młodzieżowego​_Delegata​_RP​_na​_76.docx 0.03MB
Porozumienie MSZ- RDzMP
MD​_ONZ​_2021​_-​_Porozumienie.pdf 0.07MB
Regulamin Młodzieżowy Delegat ONZ
Regulamin​_Młodzieżowy​_Delegat​_ONZ.pdf 0.15MB