W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ocena formalna ofert złożonych w konkursie FIO 2018 zakończona

09.04.2018

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w konkursie FIO 2018.

Wszystkie Oferty zostały poddane ocenie formalnej. Na 2884 wniosków złożonych w Generatorze Ofert, 5 Ofert zostało złożonych po terminie, natomiast 23 Oferty zostały złożone przez podmioty nieuprawnione do udziału w konkursie. Pozostałe Oferty kwalifikują się do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana Oferentom na adres poczty elektronicznej podany w Ofercie.

Poniżej zamieszczona została lista ofert zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej a także lista ofert odrzuconych w wyniku oceny formalnej.Zgodnie z Regulaminem Oferentom, których Oferty zostały odrzucone na podstawie 2 kryterium formalnego przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO. Odwołanie należy przesłać:

 • drogą pocztową;
 • lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na adres fio@niw.gov.pl;
 • lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO:
  Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  Al. Jana Pawła II 12
  00-124 Warszawa
  z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej FIO 2018

W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Materiały

Lista Ofert odrzuconych w wyniku oceny formalnej
lista​_ofert​_odrzuconych​_w​_wyniku​_oceny​_formalnej​_fio​_2018.pdf 0.14MB