W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030”

20.11.2020

Program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030”

Międzynarodowe domy spotkań są sprawdzoną formą międzynarodowej wymiany młodzieży,  gwarantującą wysoką jakość oferty przedstawianej uczestnikom wymian.

Zasługą domów spotkań powstałych w Polsce w początku lat 90-tych ubiegłego wieku było spopularyzowanie idei międzynarodowej wymiany młodzieżowej w kształcie, który akcentował w jej ramach wątki historycznych relacji między narodami i potrzebę wzajemnego zrozumienia oraz kładł nacisk na wszechstronny rozwój uczestników.

Program zakłada wsparcie już istniejących międzynarodowych domów spotkań, reaktywację placówek, które z różnych przyczyn zaprzestały czynnej działalności edukacyjnej, uruchomienie nowych międzynarodowych domów spotkań i wspieranie ich rozwoju, a także budowanie sieci i partnerstw.

Zakładane efekty realizacji Programu to m.in.:

  • uzyskanie zrozumienia i uznania wartości międzynarodowych domów spotkań przez społeczeństwo oraz organy rządowe i samorządowe odpowiedzialne za system oświaty,
  • wzrost zainteresowania proponowaną ofertą edukacyjną wśród potencjalnych odbiorców,
  • rozwiązanie problemów z finansowaniem działalności programowej międzynarodowych domów spotkań,
  • zapewnienie środków na rozwój instytucjonalny działających międzynarodowych domów spotkań oraz na zwiększenie liczby placówek przez reaktywację wcześniej istniejących i tworzenie nowych placówek.

 

Więcej informacji o programie znajduje się na stronach NIW-CRSO, który jest Instytucją Zarządzającą Programem