W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konsultacje publiczne programu NOWEFIO – zapraszamy do zgłaszania uwag

15.09.2020

28 września kończą się konsultacje publiczne projektu programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pn. „Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NoweFIO na lata 2021–2030”

NoweFIO - Konsultacje Publiczne

Konsultacje publiczne programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego NoweFIO już na półmetku. Jest to piąta edycja programu rozpoczętego w 2005 r. Obecnie, dzięki staraniom wicepremiera Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, budżet inicjatywy zostanie zwiększony w stosunku do poprzednich edycji z 60 do 80 mln zł rocznie.

 

Głównym celem NowegoFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

 

Program NoweFIO będzie realizowany w oparciu o następujące Priorytety:

  1. Mikro-inicjatywy      
  2. Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
  3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
  4. Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich
  5. Pomoc techniczna 

 

Do udziału w konsultacjach zaproszone są wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje.

Konsultacje programu trwają 35 dni i zakończą się 28 września 2020 r.

Uwagi można zgłaszać w formie edytowalnej drogą elektroniczną na adres: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl

 

Podmiotami uprawnionymi do korzystania ze środków finansowych będą organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 pkt 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także organizacje pozarządowe działające na podstawie innych przepisów, jak np. Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne.

 

Projekty realizowane w ramach programu FIO przez 15 lat jego funkcjonowania były ważnym elementem wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Środki finansowe zostały przeznaczone na wspieranie oddolnej aktywności obywateli, działalność organizacji pozarządowych, wspólnot lokalnych i samorządowych, nieformalnych grup i ruchów społecznych.

 

NoweFIO jest szansą dla III sektora na aktywne włączanie lokalnej społeczności
w życie publiczne, a także daje możliwość rozwoju organizacji pozarządowych na wielu płaszczyznach. Pomóc tym działaniom ma największy w historii programu budżet – 80 mln zł rocznie. Na I edycję FIO w latach 2005-2007 przeznaczonych było 110 mln zł, od 2008 do 2020 było to 60 mln rocznie.

 

Od 2017 roku FIO oraz inne programy wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zarządzane są przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego pracę nadzoruje Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Piotr Gliński.