W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konkurs na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ

07.05.2020

Z inicjatywy Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego oraz Ministra Spraw Zagranicznych prof. Jacka Czaputowicza, MSZ nawiązał współpracę z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem, której celem jest wspólne wyłonienie przedstawiciela polskiej młodzieży na forum Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem przy współpracy z MSZ ogłasza konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 75. Sesję ZO ONZ”. Jego celem jest wyłonienie osoby, która w charakterze Młodzieżowego Delegata RP weźmie udział w 75. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur osoby będące obywatelami polskimi, urodzone pomiędzy 1 stycznia 1995 roku a 1 sierpnia 2002 roku, niekarane, korzystające z pełni praw publicznych, posługujące się biegle językiem polskim, a w stopniu umożliwiającym pracę w środowisku międzynarodowym także językiem angielskim, którego znajomość będzie sprawdzana podczas konkursu.

Na zgłoszenia czekamy do 20 maja 2020 r. – liczy się data wpływu zgłoszenia. Należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy oraz napisać esej na jeden z podanych w formularzu tematów. Następnie należy wysłać podpisany skan formularza oraz esej w formie elektronicznej na adres: sekretarz.RDZMP@kprm.gov.pl podając w tytule maila: „Młodzieżowy Delegat RP na 75. Sesję ZO ONZ”.

Formularz składa się z czterech części, w których kandydat opisuje swoje wykształcenie, doświadczenie, motywację oraz załącza krótki esej na jeden z podanych tematów. Komisja konkursowa wybierze maksymalnie 12 kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w etapie drugim – rozmowie kwalifikacyjnej w formie wideokonferencji. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną maksymalnie ograniczamy obrót dokumentów w formie papierowej, stąd tylko osoby zakwalifikowane do drugiego etapu będą proszone o przesłanie dokumentów pocztą tradycyjną. Wszystkie informacje zostaną przekazane do wybranych kandydatów drogą mailową.

Podczas drugiego etapu zostanie wyłonionych 3 uczestników, spośród których Ministerstwo Spraw Zagranicznych wybierze Młodzieżowego Delegata RP na 75. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Więcej informacji na temat konkursu „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ” w Regulaminie.

Materiały

Regulamin konkursu „Młodzieżowy Delegat RP na 75. Sesję ZO ONZ”
Regulamin​_Młodzieżowy​_Delegat​_ONZ.pdf 0.21MB
Klauzula RODO
Klauzula​_RODO.pdf 0.22MB
Formularz zgłoszeniowy konkursu „Młodzieżowy Delegat RP na 75. Sesję ZO ONZ”
Formularz​_zgłoszeniowy​_Młodzieżowy​_Delegat.docx 0.03MB
Porozumienie MSZ-RDzMP
Porozumienie.pdf 0.27MB

Zdjęcia (1)