W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Akty prawne dotyczące działalności organizacji pozarządowych

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

 1. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
   
 2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
   
 3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego
   
 4. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
   
 5. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 20 grudnia 2022 r. zmniejącego rozporządzenie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
   
 6. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego
   
 7. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
   
 8. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
   
 9. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego
   
 10. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego
   
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
   
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego
   
 13. Regulamin Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

 

W związku z wątpliwościami co do wypełniania szarych pól formularzy nowych uproszczonych wzorów ofert czy sprawozdań dotyczących kosztów realizacji zadania – wskazując na zawarte we wzorach tychże dokumentów pouczenie co do sposobu wypełniania – przypominamy, że dokumenty te Oferenci powinni wypełniać tylko w białych polach, szare mają pozostać nieuzupełnione.

Edytowalne wersje nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań – załączniki do rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Materiały

oferta realizacji zadania publicznego zał. 1
OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx 0.05MB
oferta realizacji zadania publicznego zał. 2
OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-2.docx 0.05MB
uproszczona oferta realizacji zadania publicznego zał. 1
UPROSZCZONA-OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1-1.doc 0.09MB
uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego zał. 2
UPROSZCZONE-SPRAWOZDANIE-Z-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-2.docx 0.03MB
umowa o realizację zadania publicznego zał. 3
UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3.docx 0.05MB
umowa o realizację zadania publicznego zał. 4
UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-4.docx 0.05MB
sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zał. 5
SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5.docx 0.04MB
sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zał. 6
SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-6.docx 0.04MB
REGULAMIN KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO
Regulamin​_Komitetu​_do​_spraw​_Pożytku​_Publicznego​_uchwała​_z​_30​_01​_2024.docx 0.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.07.2023 09:39 Maciej Cichowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Maciej Cichowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Akty prawne dotyczące działalności organizacji pozarządowych 3.0 31.01.2024 16:30 Maciej Cichowicz
Akty prawne dotyczące działalności organizacji pozarządowych 2.0 31.01.2024 16:29 Maciej Cichowicz
Akty prawne dotyczące działalności organizacji pozarządowych 1.0 05.07.2023 09:39 Maciej Cichowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}