W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wyjaśnienia w sprawie cen energii dla organizacji

09.08.2019

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych do organizacji pozarządowych Departament Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM zwrócił się do Ministra Energii z prośbą o wyjaśnienia.

Publikujemy otrzymaną odpowiedź:

“W związku z pojawiającymi się pytaniami na temat objęcia w drugim półroczu 2019 r. mechanizmem utrzymania cne na poziomie z 2018 roku odbiorców końcowych energii elektrycznej będących m.in. kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Minister Energii informuje, że podmioty te powinny złożyć oświadczenie w celu umożliwienia im zachowania uprawnienia do ceny z 2018 r.

Podmioty te, zgodnie z intencją ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wyrażoną w jej uzasadnieniu (druk nr 3498) mieszczą się w katalogu podmiotów innych niż średni i duzi przedsiębiorcy, a służąc w ogólnym interesie społeczeństwa i zaspokajając egzystencjalne potrzeby ludzkie, powinny być beneficjentami zamrożenia cen energii elektrycznej również w drugiej połowie 2019 r.

Wobec powyższego, w opinii Ministra Energii, podmioty takie jak kościoły (diecezje i parafie) oraz inne związki wyznaniowe, kościelne osoby prawne i ich jednostki organizacyjne (np. seminaria czy domy zakonne) oraz stowarzyszenia, fundacje, organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

  1. jeżeli są w grupie taryfowej „G” – nie muszą składać oświadczenia i stabilizacja ceny energii elektrycznej przysługuje im automatycznie z mocy ustawy,
  2. szpitale – objęte są stabilizacją cen energii, na mocy art. 5 ust. 1a pkt 3 ustawy, po złożeniu oświadczenia przedsiębiorstwu energetycznemu, z którym mają zawartą umowę,
  3. pozostali odbiorcy końcowi korzystający z taryf innych niż G (pod warunkiem, że nie spełniają kryteriów uznania ich za średnich lub dużych przedsiębiorców) powinni złożyć oświadczenie przedsiębiorstwu energetycznemu, z którym mają zawartą umowę, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy, dopisując informację o swoim statusie”.

Materiały

Stanowisko-ME-20190807
Stanowisko-ME-20190807.pdf 0.05MB