W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rzecznik Praw Pacjenta wszczął postępowanie w zakresie naruszenia zbiorowych praw pacjentów przez Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu

15.04.2020

podpisywany dokument

Rzecznik Praw Pacjenta na bieżąco monitoruje sytuację w placówkach ochrony zdrowia. Tak jest również w przypadku Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu, gdzie prowadzimy czynności wyjaśniające.

Obecnie prowadzimy postępowanie w zakresie naruszenia zbiorowych praw pacjentów przez ww. szpital.

Informacje, jakie pojawiają się w sferze publicznej, wskazują na nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala.

Rzecznik Praw Pacjenta bada, czy placówka medyczna wdrożyła odpowiednie procedury związane z COVID-19 i czy były one przestrzegane, w szczególności, w jaki sposób zadbano o bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów oraz pracowników szpitala. Szczególnie istotny w tym kontekście jest wątek wypisywania ze szpitala pacjentów, których stan zdrowia na to nie pozwalał – osób chorych, wymagających dalszego leczenia szpitalnego, w tym osób z COVID-19.

Celem prowadzonego postępowania jest ochrona praw wszystkich pacjentów placówki – tych obecnych i przyszłych. W każdym obszarze, w którym Rzecznik Praw Pacjenta stwierdzi nieprawidłowości - nakaże podjęcie działań naprawczych.

W przypadku niedostosowania się do decyzji Rzecznika Praw Pacjenta nakładana jest kara w wysokości do 500 tys. zł.

Rzecznik Praw Pacjenta wesprze też pacjentów ww. szpitala w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia praw pacjenta przed sądem cywilnym.

W razie uzyskania informacji uprawdopodobniających możliwość popełnienia przestępstwa, Rzecznik Praw Pacjenta będzie zawiadamiał odpowiednie organy.