W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dokumentacja medyczna nie dla detektywa

04.04.2020

sąd waga

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 5 listopada 2019 r. oddalił skargę na bezczynność podmiotu leczniczego w przedmiocie udostępnienia informacji dotyczącej pacjenta wraz z jego dokumentacją medyczną.

Skarżący, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług detektywistycznych, zarzucił podmiotowi leczniczemu, że ten bezzasadnie odmówił udostępnienia żądanej dokumentacji medycznej. W ocenie Sądu zarzut ten nie jest uzasadniony, ponieważ osoba wykonująca zawód detektywa nie jest uprawniona do otrzymania dokumentacji medycznej innej osoby.

Z art. 9 ustawy o usługach detektywistycznych wynika, że w ramach wykonywanych swoich czynności, detektyw jest uprawniony do uzyskiwania informacji o osobach, ale tylko wówczas, gdy inaczej nie stanowią przepisy odrębnych ustaw. W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej przepisami wyłączającymi uprawnienie detektywów do ich uzyskiwania są przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Jak podkreślił Sąd, skoro w art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta w sposób wyczerpujący określono krąg podmiotów innych niż pacjent, jego bliscy lub osoby przez niego upoważnione, którym placówka opieki zdrowotnej udostępnia dokumentację medyczną, i w gronie tym nie ma osób wykonujących zawód detektywa, oznacza to, że detektywowi nie można udostępnić dokumentacji medycznej innej osoby.

Wniosek taki dodatkowo uzasadnia konieczność ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej, objętych tajemnicą lekarską. Skoro skarżący nie był osobą uprawnioną do otrzymania żądanej dokumentacji medycznej, tym samym podmiot leczniczy nie dopuścił się bezczynności, odmawiając udostępnienia dokumentacji medycznej. Orzeczenie to jest prawomocne.

Sygn. akt: II SAB/Lu 55/19.