W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rzecznik Praw Pacjenta podsumowuje Rok Psychiatrii

31.03.2020

Rok Psychiatrii u Rzecznika Praw Pacjenta

W 2019 roku obchodziliśmy 25. rocznicę uchwalenia ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Bartłomiej Chmielowiec upamiętnił to wydarzenie ogłaszając Rok Psychiatrii u Rzecznika Praw Pacjenta. Dziś prezentujemy podsumowanie tych dwunastu miesięcy.

Psychiatria jest dziedziną medycyny opartą szczególnie o budowanie relacji i dialog z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego oraz profesjonalistami zaangażowanymi w udzielanie pomocy pacjentom.

W 2019 roku współpracowaliśmy z:

  • pacjentami i ich rodzinami

Spotykaliśmy się z nimi przede wszystkim w szpitalach psychiatrycznych i placówkach leczenia uzależnień. Pracownicy naszego Biura – Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego – każdego dnia byli przy łóżku pacjentów w 216 podmiotach leczniczych na stałe i w kilkudziesięciu czasowo. Zaprosiliśmy organizacje i stowarzyszenia pacjentów i osób im bliskich do Rady Organizacji Pacjentów utworzonej przez Rzeczniku Praw Pacjenta. Odbyły się dwa spotkania przedstawicieli organizacji z Rzecznikiem w Warszawie, a bardzo owocnie przebiegała również współpraca w poszczególnych województwach.

  • władzami administracji rządowej oraz samorządowej

Uczestniczyliśmy regularnie w posiedzeniach Podkomisji ds. zdrowia psychicznego działającej w poprzedniej kadencji Sejmu, a także postulowaliśmy o kontynuację jej prac w obecnym parlamencie. Przekazywaliśmy propozycje zmian systemowych do Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Wspólnie z Biurem ds. pilotażu centrów zdrowia psychicznego przy Ministrze Zdrowia prowadziliśmy działania edukacyjne dotyczące reformy psychiatrii środowiskowej. Czynnie uczestniczyliśmy w regionalnych pracach rad ds. zdrowia psychicznego powołanych przez marszałków województw.

  • przedstawicielami zawodów medycznych w ochronie zdrowia psychicznego

Odbywały się regularne spotkania w ramach podstolika ds. psychiatrii w ramach Zespołu ds. współpracy Rzecznika Praw Pacjenta z Naczelną Izbą Lekarską. Poszukiwaliśmy rozwiązań problemów systemowych, z którymi na co dzień mierzą się pracownicy systemu opieki psychiatrycznej w Polsce. Wspieraliśmy psychologów w ramach „Miesiąca dla psychologa”, dzięki czemu udało się znaleźć satysfakcjonujące ich rozwiązania w części podmiotów leczniczych.

  • środowiskiem akademickim

Podpisaliśmy prekursorskie w skali ogólnopolskiej Porozumienie o współpracy na rzecz osób doświadczających kryzysu psychicznego z uczelnią wyższą. Wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie chcemy prowadzić działania edukacyjne o zdrowiu psychicznym. Studenci Wydziału Prawa i Administracji UJ odbywali wakacyjne praktyki u Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w szpitalach psychiatrycznych.

  • młodym pokoleniem ekspertów i dziennikarzami

W czerwcu Rzecznik Praw Pacjenta powołał Radę Młodych Ekspertów złożoną z przedstawicieli lekarzy, pielęgniarek, psychologów, prawników, terapeutów, pracowników socjalnych, socjologów i innych zawodów tworzących system opieki nad pacjentem. Rada stanowi cenny głos doradczy i stanowi źródło cennych inicjatyw. Cieszymy się z każdego kontaktu z dziennikarzami i redaktorami, którzy w telewizji, radio, Internecie, gazetach i czasopismach mówili i pisali o zdrowiu psychicznym.

  • wszystkimi, którym dobro psychiatrii leży na sercu

Trudno w tak krótkim podsumowaniu wymienić wszystkie osoby i instytucje, które podejmowały wspólnie z nami działania na rzecz osób doświadczających kryzysu psychicznego. Wszystkim Wam razem i każdemu z osobna serdecznie dziękujemy za współpracę w Roku Psychiatrii.

Nie spoczywamy na laurach. Propozycje dalszych działań i nasze postulaty znajdziecie w załączonym poniżej podsumowaniu Roku Psychiatrii u Rzecznika Praw Pacjenta, a już w kwietniu przedstawimy raport o stopniu przestrzegania praw pacjentów w opiece psychiatrycznej i działaniach podejmowanych w tym zakresie

Materiały

Rok psychiatrii w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta
Podsumowanie​_roku​_psychiatrii​_w​_biurze​_RPP.pdf 8.58MB