W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Osoby starsze, niepełnosprawne i ubezwłasnowolnione w psychiatrycznych oddziałach sądowych

28.03.2019

osoba starsza na wózku inwalidzkim

Oddziały psychiatrii sądowej są miejscem wykonywania tzw. środka zabezpieczającego wobec osób, które popełniły czyn zabroniony, jednak działały w stanie niepoczytalności. W gronie pacjentów przebywających w tych oddziałach są osoby starsze, ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie, z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Środki zabezpieczające zostały uregulowane w rozdziale X Kodeksu karnego. Jednym z nich jest pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Ochrona praw osób przebywających w oddziałach sądowych pozostaje w szczególnym zainteresowaniu Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Podejmują oni własnej inicjatywy działania na rzecz omawianej grupy pacjentów. To dzięki interwencji Rzeczników pacjentom w jednym z oddziałów umożliwiono wychodzenie na świeże powietrze także w miesiącach zimowych. Bartłomiej Chmielowiec skutecznie interweniował m.in. w sprawie pacjenta - głuchoniemego, niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu znacznym mężczyzny. 

 

Ten pacjent to nie jedyna osoba ze stopniem niepełnosprawności, wobec której orzeczono środek zabezpieczający. Rzecznik Praw Pacjenta analizuje sytuację seniorów przebywających w oddziałach sądowych. Z danych, które dotychczas zostały przekazane do naszego Biura przez dyrektorów szpitali psychiatrycznych wynika, że wśród kobiet powyżej 60 roku życia i mężczyzn powyżej 65 roku życia jest 50 osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie, z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Niektórzy z nich przebywają w szpitalach psychiatrycznych kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. To tylko cząstkowe dane, które ciągle wpływają do Rzecznika. Po uzyskaniu kompleksowych danych, podejmiemy dalsze działania w tej sprawie.