W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w czasie epidemii

08.04.2020

Sąd

Od dnia 31 marca 2020 r. na czas epidemii bieg terminów procesowych w różnego rodzaju postępowaniach został zawieszony – sprawy są wstrzymane. Nie można także organizować posiedzeń. Dotyczy to także postępowań prowadzonych przez wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – spraw w toku oraz nowych wniosków. W związku z powyższym w czasie epidemii działalność orzecznicza ww. komisji jest zawieszona, a załatwienie sprawy w ciągu ustawowego 4-miesięcznego terminu od dnia złożenia wniosku niemożliwe (termin ten jest zawieszony). Pamiętać przy tym należy, że do komisji można wnieść sprawę, jeśli od dnia uzyskania wiedzy o zdarzeniu, z którym wiążemy nieprawidłowości po stronie placówki medycznej, nie upłynęło więcej niż 1 rok (termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie). Jeżeli spóźnisz się z wnioskiem – Twoja sprawa nie zostanie rozpatrzona. Jest to ważne, gdyż termin ten nie jest zawieszony. Okres trwania epidemii nie wydłuża czasu na wniesienie sprawy do komisji. Jeżeli termin kończy się w czasie trwania epidemii złóż wniosek do właściwej komisji. Nie jest ważne, kiedy komisja rozpatrzy sprawę, składając wniosek dochowasz terminu.  Wnioski mogą być składane cały czas, niemniej ich merytoryczne rozpatrzenie nastąpi po odwołaniu stanu epidemii.

 

Naruszenie praw pacjenta – przedawnienie roszczenia przed sądem cywilnym

 Na czas epidemii, od dnia 31 marca 2020 r., wprowadzono zawieszenie biegu różnego rodzaju terminów wynikających z przepisów prawa. Nie dotyczy to jednak biegu terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego – w czasie epidemii jest zatem możliwe przedawnienie poszczególnych roszczeń cywilnych. Jednym z nich jest roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia z tytułu naruszenia praw pacjenta, na podstawie art. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jeżeli uważasz, że Twoje prawa pacjenta zostały naruszone i chciałbyś z tą sprawą iść do sądu pamiętaj, że co do zasady masz na to 3 lata od dnia, w którym dowiedziałeś się albo przy zachowaniu należytej staranności mogłeś się dowiedzieć o szkodzie  i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę). W czasie epidemii termin ten biegnie i może upłynąć. Rozważ zatem podjęcie czynności przerywających bieg ww. terminu (przedawnienia)  – przykładowo możesz wnieść sprawę do sądu lub zawezwanie do próby ugodowej bądź zgłosić roszczenie ubezpieczycielowi (co przerwie bieg terminu tylko wobec zakładu ubezpieczeń). W sądzie rozpatrzenie sprawy nastąpi natomiast po odwołaniu stanu epidemii i wznowieniu biegu terminów procesowych.  

Rzecznik Praw Pacjenta wspiera pacjentów przed sądami w sprawach związanych z naruszeniem praw pacjenta. Przedstaw nam swoją sprawę – Rzecznik Praw Pacjenta może wytaczać na rzecz pacjentów powództwa oraz dołączać się do już trwających postępowań cywilnych. Także teraz jest możliwość zgłaszania tego rodzaju spraw do Rzecznika Praw Pacjenta, są one rozpatrywane na bieżąco.