W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rzecznik Praw Pacjenta wspiera psychologów

11.02.2020

Przedstawiciele Rzecznika Praw Pacjenta i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów

Wsparcie psychologów jest bardzo ważne w przezwyciężaniu kryzysu psychicznego. Pełnią oni istotną rolę w funkcjonowaniu szpitali psychiatrycznych. Opieka psychologiczna realizowana na właściwym poziomie i w odpowiednich warunkach wpisuje się w realizację prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej.

W ubiegłym roku, w ramach „Miesiąca dla psychologa” rozeznawaliśmy problemy, z jakimi mierzy się ta grupa zawodowa w kontekście realizacji praw pacjenta. Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego spotykali się z psychologami pracującymi z pacjentami, obserwowali warunki lokalowe, w jakich udzielane jest wsparcie psychologiczne, rozmawiali o problemach, które należałoby rozwiązać, aby pomoc dla pacjentów stała na coraz wyższym poziomie. Na podstawie zebranych informacji Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do kierowników szpitali psychiatrycznych z prośbą „o analizę potrzeb psychologów wspierających pacjentów w kierowanych przez Państwa podmiotach leczniczych”. Rzecznik podkreślił, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń finansowych czy organizacyjnych, z którymi na co dzień spotykają się osoby kierujące podmiotami leczniczymi. Wyraził jednocześnie przekonanie, że zaproponowanie psychologom choćby jednego rozwiązania, które usprawniłoby w jakimś stopniu ich pracę, byłoby czymś bardzo pożądanym.

W odpowiedzi na wystąpienie kilkudziesięciu dyrektorów szpitali psychiatrycznych i szpitali wielospecjalistycznych z oddziałami psychiatrycznymi poinformowało nas o podjętych ustaleniach i działaniach, deklarując w części przypadków zwiększenie wynagrodzeń dla psychologów, wyremontowanie gabinetów, zakup testów psychologicznych i platform elektronicznych oraz finansowanie lub dofinansowanie udziału w superwizjach i konferencjach. - Cieszę się, że problemy naszej grupy zawodowej zostały dostrzeżone przez Rzecznika Praw Pacjenta. Podjęte działania, choć nie rozwiązują systemowych problemów, zwróciły uwagę kierowników podmiotów leczniczych na potrzeby psychologów i skutkowały w części przypadków podjęciem konkretnych działań. Zainteresowanie tym tematem ze strony Rzecznika zostało też bardzo pozytywnie odebrane przez samych psychologów. Liczę na dalsze wsparcie Rzecznika Praw Pacjenta w podejmowanych przez nas działaniach na rzecz psychologów i pacjentów w kryzysie psychicznym – powiedział Sławomir Makowski, Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów.

Zasadność dalszych zmian systemowych dostrzega również Rada Młodych Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. W stanowisku dotyczącym psychologów podkreślono: „Niezbędna jest kompleksowa zmiana ustawy o zawodzie psychologa postulowana od dłuższego czasu przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. Rada Młodych Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta wyraża swoje poparcie dla projektów, w szczególności obejmujących utworzenie oficjalnego rejestru psychologów, stanowiącego bazę umożliwiającą świadczeniobiorcom zweryfikowanie posiadania dyplomu psychologa”.

Rzecznik Praw Pacjenta wyraża nadzieję na systemowe i jednostkowe rozwiązywanie problemów psychologów, co przełoży się na skuteczniejsze wsparcie dla pacjentów, a tym samym wzrost stopnia przestrzegania praw pacjenta w tym obszarze.

Materiały

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta z prośbą o analizę potrzeb psychologów pracujących w szpitalach psychiatrycznych
rzpp-dzp-wri42082019.pdf 0.26MB