W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rzecznik Praw Pacjenta na III Kongresie Patient Empowerment

24.04.2019

Rzecznik Praw Pacjenta na III Kongresie Patient Empowerment

Minister Bartłomiej Chmielowiec wziął udział w III Kongresie Patient Empowerment. Wydarzenie objęte patronatem merytorycznym Rzecznika Praw Pacjenta w tym roku odbywa się pod hasłem „Ekspertyza-Empatia-Ewolucja”.

 

W pierwszym dniu Kongresu Rzecznik Praw Pacjenta wprowadził gości w tematykę obrad oraz wziął udział w debacie „Prawa i obowiązki pacjenta jako pożądany standard bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa”.

 

Bartłomiej Chmielowiec w swoim inauguracyjnym wystąpieniu mówił m.in.: „w moim przekonaniu nie można rozgraniczać praw i obowiązków, czy inaczej mówiąc – powinności. Jedno idzie w ślad za drugim. Prawa pacjenta są dla mnie najważniejsze, staram się czuwać nad ich przestrzeganiem, reagować wszędzie tam, gdzie sytuacja tego wymaga, inicjować zmiany legislacyjne. To jedna strona. Z drugiej – mamy obowiązki. Wynikają one z podmiotowego traktowania pacjenta, jako ‘partnera’ w procesie leczenia. Pacjent jest podmiotem i jako taki powinien pozostawać partnerem lekarzy, pielęgniarek czy innego personelu medycznego w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Za tym idzie zmiana podejścia na partnerskie, otwarte, nakierowane na obustronną komunikację, słuchanie. Tego oczekujemy od lekarzy, ale też od nas samych – pacjentów. Bo partnerstwo oznacza przyjęcie współodpowiedzialności za proces leczenia – stosowanie się do lekarskich zaleceń, regularne przyjmowanie zapisanych leków, zmiany w trybie życia. Musimy zrozumieć, że jesteśmy w tym procesie razem i od sprawnego funkcjonowania poszczególnych elementów zależy jego powodzenie.”

 

Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił też koncepcję powołania specjalnego „Funduszu Edukacji Zdrowotnej”, który miałby koordynować i wspierać strategię oraz organizację kampanii edukacyjnych, informacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa, popularyzujących wiedzę o zdrowiu. Wg Bartłomieja Chmielowca Fundusz miałby być finansowany z kar, nakładanych m.in. przez Wojewodów, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Państwową Inspekcję Sanitarną, czy Główną Inspekcję Farmaceutyczną. - Dzięki temu pieniądze nie znikałyby w czeluściach budżetu, a pomogły wesprzeć profilaktykę i organizację edukacji zdrowotnej w sposób skoordynowany i całościowy. Niepotrzebne byłoby tworzenie odrębnej instytucji – koordynacją z powodzeniem mógłby zająć się np. NIZP-PZH. – dodał Rzecznik Praw Pacjenta.

 

III edycja Międzynarodowego Kongresu Patient Empowerment w głównej mierze koncentrowała się na definicji idei patient empowerment.

 

W programie kongresu znalazły się m.in. trzy oddzielne bloki tematyczne: „Pacjent, czyli lider strategii zdrowia”, „Zdrowie terytorialne” oraz blok rozmów pacjenckich.

 

Kongres przeznaczony jest dla wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia, mediów, a w szczególności dla organizacji wspierających pacjentów poprzez liczne działania edukacyjne i systemowe.

 

Więcej informacji: