W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Szpitale psychiatryczne w czasie pandemii – dobre praktyki

07.04.2020

37180603 - doctors and nurses walking in hospital hallway, blurred motion.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną Rzecznik Praw Pacjenta stale monitoruje sytuację w szpitalach psychiatrycznych i placówkach leczenia uzależnień i analizuje pojawiające się trudności i sposoby ich rozwiązywania. Podmioty lecznicze wprowadzają różne rozwiązania, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Decyzję o ich zakresie zawsze podejmuje kierownik placówki medycznej. Na podstawie zebranych informacji oraz analiz Rzecznik przekazał kierownikom szpitali psychiatrycznych kilka praktycznych porad:

  • współpraca szpitali z sądami

Sprawy dotyczące przyjęcia do szpitala psychiatrycznego oraz wypisania z niego, prowadzone na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego należą do spraw pilnych. Ponadto sprawami pilnymi są sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający, w tym w formie pobytu w szpitalu psychiatrycznym (oddziały o podstawowym, wzmocnionym i maksymalnym stopniu zabezpieczenia) oraz sprawy wynikające z ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, na mocy której funkcjonuje Krajowy Ośrodek Zapobiegania zaburzeniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Tego typu sprawy będą prowadzone na bieżąco, będą przeprowadzane rozprawy. W kontaktach z sądami większości szpitali zaleca się wybieranie bezpiecznego i skutecznego rozwiązania. Większość szpitali decyduje się na komunikację zdalną – najczęściej za pomocą telekonferencji. Dokumenty przesyłane są drogą elektroniczną lub faksem, w niektórych podmiotach raz w tygodniu wysyła się korespondencję pocztą.

  • przekazywanie paczek od rodzin dla pacjentów

Zakaz odwiedzin wprowadzony w związku z epidemią pozbawił pacjentów kontaktu z bliskimi. Jedną z możliwości podtrzymania relacji z rodziną są paczki, które niejednokrotnie zawierają rzeczy osobiste. Szpitale, nie chcąc ograniczać całkowicie możliwości przekazywania paczek,, wprowadzają różne rozwiązania w tym zakresie, m.in. zostawianie przekazywanych rzeczy w osobnym pomieszczeniu na kwarantannę, przekazywanie paczek przez wyznaczonego pracownika szpitala czy wyznaczanie jednego dnia w tygodniu w którym paczki mogą być przekazywane. Inną formą wsparcia pacjentów może być zorganizowanie sklepu obwoźnego czy wyznaczenie jednej osoby z personelu do robienia drobnych zakupów lub zorganizowanie dla pacjentów dodatkowego posiłku w godzinach wieczornych.

  • zagwarantowania niezbędnego sprzętu oraz środków ochrony osobistej

W związku z występującymi brakami w środkach ochronnych kierownicy szpitali mogą zwrócić się do wojewodów o przesunięcie niezbędnych środków pieniężnych na zakup najpotrzebniejszych środków ochronnych. Minister Zdrowia wprowadził specjalną platformę https://platformazakupowa.pl/pn/mz, na której można przeglądać oraz wybierać oferty od wykonawców na wyroby medyczne czy środki ochrony indywidualnej. W niektórych szpitalach pacjenci w ramach terapii zajęciowej szyją maseczki ochronne. Skorzystać też można z pomocy organizowanej na stronie www.wsparciedlaszpitala.pl

  • wstrzymanie przez podmioty lecznicze przyjęć planowych

Mimo zapewnienia konsultacji drogą środków elektronicznych, to duża część pacjentów wymaga pomocy całodobowej. Niektóre podmioty lecznicze znalazły rozwiązanie umożliwiające przyjęcia w ograniczonym stopniu, np. poprzez wprowadzenie przyjęć poprzedzonych 14- dniową kwarantanną na oddziale obserwacyjnym.

  • informacja dla pacjentów wypisywanych ze szpitala

Przygotowaliśmy także ulotkę dla pacjentów wypisywanych ze szpitala. Znajdują się na niej informacje o instytucjach, które udzielają wsparcia psychicznego, gdy ktoś jest w domu lub odbywa kwarantannę, a doświadcza niepokoju, potrzebuje wsparcia i rozmowy.

 

Każda metoda dąży do tego, aby przy zachowaniu niezbędnego bezpieczeństwa, zminimalizować jednocześnie niedogodności pacjentów związane z leczeniem w szpitalu. Rzecznik Praw Pacjenta jest świadomy, że czas pandemii koronawirusa jest okresem trudnym zarówno dla pacjentów, jak i podmiotów leczniczych. W swoim piśmie, Rzecznik zwraca się z prośbą o zminimalizowanie uciążliwości pobytu w szpitalu w tym trudnym czasie oraz zrozumienie dla podejmowanych przez kierowników placówek decyzji . Jesteśmy przekonani, że możliwe jest znalezienie optymalnego rozwiązania, dla dobra tej szczególnej grupy pacjentów jak i opiekujących się nimi pracowników personelu medycznego. Dziękujemy równocześnie kierownikom i personelowi szpitali psychiatrycznych oraz placówek leczenia uzależnień za opiekę nad pacjentami.

 

Pacjenci są wspierani także przez Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala psychiatrycznego, a szczegółowe informacje o organizacji ich pracy można znaleźć tutaj >> https://www.gov.pl/web/rpp/praca-rzecznikow-praw-pacjenta-szpitala-psychiatrycznego-w-okresie-zagrozenia-epidemicznego

 

Materiały

Rzecznik Praw Pacjenta w sprawie dobrych praktyk w czasie pandemii
Rzecznik​_Praw​_Pacjenta​_w​_sprawie​_dobrych​_praktyk​_w​_czasie​_pandemii.pdf 0.32MB
Informacja dla pacjenta - czas epidemii
Informacja​_dla​_pacjenta​_-​_czas​_epidemii​_(4).pdf 0.27MB