W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przestrzeganie praw pacjenta w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie

11.02.2019

Podpisywany dokument

Rzecznik Praw Pacjenta zapoznał się z wątpliwościami Rzecznika Praw Obywatelskich odnośnie braku Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (RPPSzP) w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie (KOZZD). RPO zwrócił uwagę na napiętą atmosferę panującą pomiędzy pacjentami a pracownikami KOZZD i zaapelował o przywrócenie funkcji RPPSzP w tym Ośrodku.

 

Osoby przebywające w KOZZD mają zapewnione prawo do kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

 

W ostatnim czasie liczba placówek psychiatrycznych objętych działalnością Rzeczników (bez wzrostu zatrudnienia tych osób) została zwiększona o blisko 100%. Ponadto ponad 100 placówek psychiatrycznych i leczenia uzależnień, w tym także takich, w których przebywają osoby starsze, dzieci i młodzież, objętych jest, tak jak KOZZD, okresowym działaniem Rzeczników.

 

W Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie – przebywają osoby z zaburzeniami psychicznymi, stwarzające zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, które w przeszłości były sprawcami takich czynów jak zabójstwa, molestowanie, pedofilia, gwałty, rozczłonkowanie ciała, raptofilia, czy zabójstwo niemowlęcia.

 

Z analizy przeprowadzonej przez Rzecznika Praw Pacjenta opartej na działalności Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego wynika, że stopień przestrzegania praw osób przebywających w KOZZD kształtuje się na podobnym poziomie, jak w wielu innych szpitalach psychiatrycznych, nie wykazując tendencji negatywnych, a obowiązujące obecnie przepisy zapewniają ochronę praw pacjenta.

 

Osoby tam umieszczone przede wszystkim mają zapewnioną realizację prawa do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej poprzez stałą opiekę lekarzy różnych specjalizacji. Jednocześnie w sytuacji, gdy uważają, że ich prawa są naruszane zawsze mogą skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta.

 

W ostatnim czasie Rzecznik podjął skuteczną interwencję, dzięki której jedna z osób przebywających w KOZZD uzyskała dostęp do swojej dokumentacji medycznej przechowywanej dotąd w innym podmiocie leczniczym. Ponadto Rzecznik jako pierwszy podjął działania mające na celu zaprzestanie protestu głodowego jednego z pacjentów.

 

Osoby przebywające w Ośrodku w Gostyninie mają także możliwość korzystania z ponadstandardowych udogodnień takich jak m.in. z infokiosk, dzięki któremu mogą uzyskać informacje o prawach pacjenta i obywatela; z codziennej prasy drukowanej; z możliwości zakupów w obwoźnym sklepiku; z możliwości telefonicznego zamówienia posiłków; z siłowni czy też gier.