W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Coraz więcej spraw sądowych, w których Rzecznik wspiera pacjentów

12.02.2020

sąd waga

Rzecznik Praw Pacjenta aktywnie korzysta ze swoich uprawnień pozwalających na wytaczanie powództwa na rzecz pacjentów oraz przyłączanie się do już toczących się postępowań cywilnych. W 2019 r. podjęliśmy 21 nowych spraw sądowych (w 2018 r. wykorzystaliśmy tę kompetencję w 9 przypadkach).

Rzecznik podejmuje takie działanie na wniosek strony lub z urzędu. W toku procesu działa zaś na prawach przysługujących prokuratorowi. Tego typu pomoc jest udzielana zwłaszcza wtedy, gdy pacjent sam nie jest w stanie skutecznie dochodzić swoich roszczeń albo gdy dana sprawa może mieć dużą doniosłość dla kształtowania się orzecznictwa sądów. Do pacjentów, którym Rzecznik poświęca szczególną troskę, należą m.in. dzieci i seniorzy.

W ostatnich miesiącach zakończyło się kilka ciekawych spraw sądowych z powództwa Rzecznika o zapłatę zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta. Jedna z nich dotyczyła starszej pacjentki (79 lat), która po upadku była dwukrotnie hospitalizowana, jednak personel szpitala nie rozpoznał u niej złamania kości łonowej. W konsekwencji pacjentka przez długi czas odczuwała bardzo silny ból i była zmuszona zażywać silne leki przeciwbólowe. Sąd Rejonowy w Olsztynie prawomocnym wyrokiem zasądził zadośćuczynienie na rzecz pacjentki (sygn. X C 1431/16).

Duże znaczenie należy przyznać wyrokowi w sprawie niepełnosprawnego dziecka (12 lat) na tle nieprzestrzegania szczególnych uprawnień wynikających z ustawy „Za życiem”. Pacjentowi temu przychodnia stomatologiczna odmówiła przyjęcia poza kolejnością, mimo dokuczliwego bólu zęba. Tymczasem małoletnim, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Sąd Rejonowy w Częstochowie podzielił argumentację Rzecznika i przyznał zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia praw pacjenta (sygn. I C 4049/17).

Przykładem braku należytej staranności ze strony podmiotu leczniczego jest sprawa innego małoletniego pacjenta (6 lat), u którego lekarz ze szpitalnego oddziału ratunkowego nie rozpoznał złamania ręki, przez co dziecko do momentu postawienia właściwej diagnozy i unieruchomienia stawu łokciowego za pomocą opatrunku gipsowego, cierpiało z bólu i było narażone na powikłania. Sąd Okręgowy w Kielcach przyznał dziecku zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną (sygn. II Ca 363/19).

Największy odsetek spraw prowadzonych przed sądami cywilnymi przez Rzecznika Praw Pacjenta niezmiennie dotyczy nieprawidłowej opieki okołoporodowej. W jednej z takich spraw w wyniku zbyt długiego zwlekania z wykonaniem cesarskiego cięcia u pacjentki z bardzo ciężką cholestazą (zaburzenie odpływu żółci do dwunastnicy) doszło do śmierci noworodka. Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji przyznający pacjentce oraz ojcu dziecka zadośćuczynienie za doznaną w związku z tym zdarzeniem krzywdę (sygn. V ACa 248/18).

W innej ze spraw Rzecznik wytoczył powództwo wobec lekarza ginekologa prowadzącego prywatną praktykę, który nie zalecił niezbędnych badań u kobiety w ciąży, w wyniku czego nie rozpoznał konfliktu serologicznego. Błąd ten okazał się tragiczny, gdyż dziecko zmarło jeszcze przed porodem. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim przyznał pacjentce zadośćuczynienie za naruszenie jej praw jako pacjentki do świadczeń zdrowotnych udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz należytą starannością (sygn. I C 32/17).

Przypominamy, że każdy pacjent może zwrócić się do Rzecznika z wnioskiem o wzięcie udziału w już toczącym się postępowaniu cywilnym dotyczącym naruszenia praw pacjenta albo o wytoczenie na jego rzecz powództwa. Oczywiście ze względu na ograniczone możliwości Rzecznik jest w stanie udzielić pomocy tylko w wybranych sprawach, jednak każda taka prośba jest przez nas szczegółowo analizowana. Wraz z wnioskiem zawierającym opis sprawy należy w związku z tym przedłożyć również kopie najistotniejszych dokumentów (sposoby kontaktu z Biurem: https://www.gov.pl/web/rpp/kontakt). W obecnym stanie prawnym Rzecznik nie może natomiast podejmować przed sądem działań na rzecz rodziny zmarłego pacjenta.