W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja nt. zgonów w szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie

24.10.2019

szpital kliniczny im. dr. j. babińskiego w Krakowie

W nawiązaniu do informacji prasowej dotyczącej popełnienia dwóch samobójstw przez pacjentów Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Rzecznik Praw Pacjenta przedstawia swoje stanowisko w sprawie.

 

W momencie otrzymania informacji o popełnieniu samobójstwa przez pacjenta na oddziale psychiatrycznym ww. Szpitala, Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego wystąpił pisemnie do dyrekcji Szpitala o wyjaśnienie okoliczności zaistniałego zdarzenia oraz o udzielenie informacji dotyczących zakresu podjętych działań w sprawie, w tym mających na celu ograniczenie występowania analogicznych zdarzeń w przyszłości. W odpowiedzi, z-ca dyrektora przedstawił opis zdarzenia oraz przekazał informacje o podjętych działaniach naprawczych, tj. zabezpieczenie trzech okien kratą, zmianę zapisów procedury obserwacji pacjenta, upowszechnianie praktyki umożliwiającej naczelnej pielęgniarce zwiększenie obsady personelu pielęgniarskiego w sytuacjach szczególnych oraz wymagających wzmożonych obserwacji pacjenta lub grupy pacjentów.

 

Drugie zdarzenie dotyczyło pacjentki oddziału dziennego i miało miejsce poza terenem szpitala. Szpital poczuwając się do odpowiedzialności,  podjął działania wyjaśniające. Ponieważ zdarzenie miało miejsce poza terenem podmiotu leczniczego, nie pozostaje ono w naszym bezpośrednim zainteresowaniu. Biorąc jednak pod uwagę całościowy kontekst sprawy zwróciliśmy się do dyrekcji szpitala o przekazanie protokołu z komisji zdarzeń niepożądanych. Obecnie oczekujemy na jego udostępnienie.

 

Na terenie szpitali psychiatrycznych pracują Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Są oni jedynymi w Polsce urzędnikami administracji publicznej, którzy swoją funkcję pełnią blisko pacjenta i jego rodziny, podejmując wiele działań na rzecz poprawy warunków pobytu i bezpieczeństwa osób doświadczających kryzysu psychicznego.

 

Jednocześnie wskazuję, że Rzecznik Praw Pacjenta wystosował do kierowników szpitali psychiatrycznych oraz szpitali wielospecjalistycznych z oddziałami psychiatrycznymi o podjęcie wzmożonych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom przebywających na ich oddziałach.

Materiały

Pełna treść apelu Rzecznika Praw Pacjenta
apel​_dzp-wrii41322019.pdf 0.16MB