W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

„W trosce o prawa kobiet” konferencja Rzecznika Praw Pacjenta

14.02.2019

„W trosce o prawa kobiet” konferencja Rzecznika Praw Pacjenta

14 lutego Bartłomiej Chmielowiec zorganizował konferencję poświęconą zmianom w standardach opieki okołoporodowej, w tym ich prezentacji z punktu widzenia personelu medycznego. Tematyka konferencji dotyczyła również organizacji opieki okołoporodowej w podmiotach leczniczych.

 

1 stycznia br. zostały wprowadzone nowe standardy opieki okołoporodowej w placówkach medycznych, które mają zapewnić kobietom m.in. wyższy standard opieki, podmiotowe traktowanie, dialog i respektowanie praw pacjenta. Z tej okazji Bartłomiej Chmielowiec zaprosił ekspertów organizacji pacjentów, konsultantów krajowych, dyrektorów szpitali oraz przedstawicieli samorządów zawodów medycznych by wspólnie podyskutować i podsumować wprowadzane zmiany.

 

W pierwszej części konferencji panelu Joanna Pietrusiewicz, prezeska Fundacji „Rodzić po ludzku” zaprezentowała ostatnio wprowadzone zmiany w  przepisach, w tym korzyści płynące z ich obowiązywania przedstawione z perspektywy pacjentek.

 

"Kobiety, które są świadome swoich praw i je egzekwują wyżej oceniają sprawowaną nad nimi opiekę podczas porodu" – powiedziała Joanna Pietrusiewicz  – "Bez stałej kontroli i nadzoru standardy opieki okołoporodowej nie będą właściwie przestrzegane" – podsumowała.

 

Druga część konferencji została poświęcona przedstawieniu nowo wprowadzonych regulacji z punktu widzenia personelu medycznego, w tym także przedstawicieli samorządu zawodów medycznych.

 

"Nowy standard zakłada wyższą humanizację procesu porodu, gdzie priorytetem staje się komfort pacjentki" – powiedział prof. Krzysztof Czajkowski, Konsultant  krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

 

"Staje przed nami zadanie w jaki sposób pogodzić standardy z aktualną wiedzą medyczną. Musimy w tej sprawie współpracować. Współpraca z Rzecznikiem Praw Pacjenta pokazuje, że pacjent i lekarz stoją po jednej stronie, z szacunkiem dla podmiotowości obu stron." – wskazał dr Jacek Kozakiewicz, Wiceprezes Naczelnej rady Lekarskiej.

 

Przedstawiciele zawodów medycznych zwracali również uwagę na 3 filary obrazujące jakość opieki zdrowotnej czyli kadry, finanse oraz edukację.

 

"W tych trzech przestrzeniach trzeba poszukać zasobów, tam gdzie one są" – dodał dr Jacek Kozakiewicz.

 

Ewa Janiuk, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwróciła uwagę na  potrzebę edukacji przedporodowej i występujące w tym zakresie problemy – "Większość kobiet, które zostają objęte edukacją przedporodową trafia tam wyłącznie z inicjatywy samych ciężarnych lub usilnych starań położnych" – powiedziała.

 

Prof. Ewa Helwich,  Krajowy konsultant ds. neonatologii dodała – "Wprowadzenie standardów opieki okołoporodowej, w tym również standardów organizacyjnych odbiło się niezwykle korzystnie na wskaźnikach, w których porównujemy się z krajami europejskimi. Nie poradzilibyśmy sobie również bez wprowadzenia trójstopniowego systemu opieki perinatalnej."

 

Trzecia, ostatnia cześć konferencji prezentowała wdrożenie nowych standardów z perspektywy zarządzających szpitalami.

 

Dr Tomasz Mikołaj Maciejewski, Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka zwrócił uwagę na niedobór personelu medycznego a także zachodzące zmiany społeczne. "Zmienia się model funkcjonowania polskiej rodziny i musimy za tym podążać konstruując standardy opieki np. w zakresie prowadzenia ciąży przez wykwalifikowaną położną" – podsumował.

 

"Trudno jest dostosować w pełni oczekiwania pacjentów do obowiązujących standardów powiedział dr Artur Zaczyński, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych CSK MSWiA w Warszawie. Ich wdrażanie i funkcjonowanie wygląda inaczej w szpitalach monoprofilowych, w małych miejscowościach czy też wieloprofilowych szpitalach wojewódzkich– dodał.

 

Bartłomiej Chmielowiec, podsumowując  konferencję zwrócił szczególną uwagę na rolę edukacji i informacji w procesie właściwego wdrażania standardów opieki okołoporodowej. Rzecznik Praw Pacjenta podkreślił także wagę odpowiednio dobranych kryteriów oraz oceny właściwej realizacji nowo wyprowadzonych przepisów.

 

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji za ciekawą dyskusję i czynny udział w wydarzeniu.

Materiały

Standardy opieki okołoporodowej – najważniejsze zmiany w przepisach
opieka​_okoloporodowa.pdf 0.27MB
Prezentacja Fundacji „Rodzić po ludzku”
prezentacja-rodzic​_po​_ludzku.pdf 2.22MB
Prezentacja Naczelnej Rady Lekarskiej
prezentacja​_nil.pdf 2.54MB

Zdjęcia (6)