W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą program „Dostępność Plus”

21.08.2019

podpisywanie dokumentów

Bartłomiej Chmielowiec z aprobatą przyjmuje wejście w życie nowych przepisów o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nakładające dodatkowe obowiązki m.in. na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, które stanowią realizacje wieloletnich postulatów Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podpisaną przez Prezydenta w dniu 14 sierpnia 2019 r., wprowadza się zmianę w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Nowa treść art. 12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje, że pacjent będący osobą ze szczególnymi potrzebami, np. osobą głuchą, niewidomą, ma prawo do otrzymania informacji o swoim stanie zdrowia, o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia, o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, a także do informacji o prawach pacjenta w zrozumiały dla niego sposób, w szczególności z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się. Pacjent może postulować, aby kontakt z nim odbywał się z zastosowaniem np. poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych SMS lub MMS, komunikatorów internetowych lub komunikacji audiowizualnej, spełniających standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wprowadzone zmiany będą obejmować pacjentów bez względu na fakt, czy szczególne potrzeby wynikły z trwałej lub czasowej niepełnosprawności.

 

W ocenie Rzecznika Praw Pacjenta powyższe uprawnienia doprecyzowują  dotychczas istniejące przepisy i wskazują rozwiązania jakie powinny funkcjonować w  podmiotach leczniczych w zakresie komunikacji z pacjentem. Jest to również odpowiedź na sygnały wpływające do Biura, zgłaszane przez środowisko osób z niepełnosprawnością słuchu. W większości sprawy dotyczyły problemów z dostępnością do świadczeń zdrowotnych oraz prawem do uzyskania przez pacjenta informacji o swoim stanie zdrowia. Tłem każdej rozmowy, czy wniosku były bariery, jakie napotykają oni w kontakcie z pracownikiem służby zdrowia, również podczas rejestracji. Należy tu wskazać, że brak precyzyjnych przepisów był także dyskomfortem dla osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

 

Rzecznik Praw Pacjenta jeszcze w 2015 roku informował Ministra Pracy i Polityki Społecznej o barierach w komunikowaniu się polegających na niemożliwości pozyskania informacji i wyrażenia sformalizowanej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego przez pacjentów niepełnosprawnych, co w konsekwencji ograniczało realizacje praw pacjentów. Przekazywał również Ministrowi Zdrowia sygnały w przedmiocie niemożliwości wyrażenia zgody pisemnej przez osoby nie mogące pisać lub czytać. Z tych względów Rzecznik postulował dokonanie zmian w obowiązujących przepisach.

 

Zmiany te wejdą w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia.